Uregulowanie formy kultu Boga.

Wędrujący Izrael po upływie trzech dni (jak zostało to zapowiedziane w rozmowie z faraonem) nie dowiaduje się jeszcze, jakiego rodzaju ofiary pragnie Bóg. Na pustynię Synaj lud przybywa „w trzecim …

Negocjacje z Bogiem

Zezwala na to, by kult wypełniany był zgodnie z wolą Boga, czyli na pustyni, lecz pozwolenia na wyjście udziela jedynie mężczyznom, podczas gdy kobiety, dzieci oraz trzoda mają pozostać w …

Bóg walczy z ludzkim interesem

W opisie zarówno przygotowań do wyjścia Izraela z Egiptu, jak i jego przebiegu, exodus ujawnia jednocześnie dwa cele. Pierwszy, znany nam wszystkim cel to dojście do Ziemi Obiecanej — Izrael …

Duch Liturgii

Liturgia i życie. Miejsce liturgii w rzeczywistości CZYM WŁAŚCIWIE JEST LITURGIA? Co się w niej dokonuje? Jaki rodzaj rzeczywistości w niej spotykamy? W latach dwudziestych XX wieku wysunięto propozycję pojmowania …