Zasada wszelkiej liturgii.

Dochodzimy teraz do ostatniej refleksji. Człowiek nie może „zrobić” kultu sam; jeśli nie ukaże mu się Bóg, będzie działał w próżni. Gdy Mojżesz mówi do faraona: „nie wiemy, z czego złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu” (Wj 10,26), wyraża podstawową zasadę wszelkiej liturgii.
Papież Benedykt XVI

Czy działam w próżni?