Ateizm i materializm wykształca nowe “zastępcze” formy kultu

Antycypuje życie bardziej ostateczne i w ten właśnie sposób obdarza obecne życie jego miarą. Życie pozbawione takiej antycypacji, życie, w którym niebiosa nie zostałyby otwarte, byłoby przytłaczające i puste. Dlatego też nie istnieją społeczeństwa nie praktykujące żadnego kultu, a systemy zdecydowanie ateistyczne i materialistyczne wykształciły nowe, „zastępcze” formy kultu, które w sposób oczywisty mogą być jedynie oszustwem i które pod pompatycznym tryumfalizmem nadaremnie usiłują ukryć swoją nicość.
Papież Benedykt XVI

Czy moje życie jest puste?