Adoracja, prawidłowy sposób odnoszenia się do Boga

Prawo, jak już widzieliśmy, jest konstytutywne dla wolności i wspólnoty. Adoracja, czyli prawidłowy sposób odnoszenia się do Boga, jest konstytutywna dla prawa. To rozumowanie możemy poprowadzić jeszcze dalej: adoracja, prawidłowy sposób kultu, jest konstytutywna dla prawej ludzkiej egzystencji w świecie; jest tak właśnie dlatego, że przekracza ona codzienne życie, dając nam udział w istnieniu „Nieba” — świata Bożego — i pozwalając, aby światłość tego boskiego świata przenikała do samego środka naszego świata. W tym sensie kult ma faktycznie charakter antycypacji, o czym już mówiliśmy, analizując teorię „gry”.
Papież Benedykt XVI

Czy pozwalam Światłości Boga przeniknąć do mojego świata?