Jaki rodzaj rzeczywistości odnajdujemy w liturgii

Jaki zatem rodzaj rzeczywistości odnajdujemy w liturgii? Możemy wskazać najpierw, iż ten, kto z pojęcia rzeczywistości wyklucza Boga, tylko pozornie jest realistą. Będzie on bowiem abstrahował od Tego, w którym „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28). Oznacza to więc rzecz następującą: tylko wówczas, gdy relacja z Bogiem jest prawdziwa, wszelkie pozostałe relacje — relacje ludzi pomiędzy sobą i wobec reszty stworzenia — mogą być niezakłócone.
Papież Benedykt XVI

Czy moja relacja z Bogiem jest prawdziwa?