Prawdziwa podstawa zamieszkiwania posiadanej ziemi

Ten rzeczywisty „Kanon w Kanonie”, samo serce Biblii Izraela, opisuje wydarzenia rozgrywające się w całości poza świętą ziemią, a kończy się nad brzegiem Jordanu, gdy Mojżesz raz jeszcze streszcza posłanie z Synaju. W ten oto sposób staje się jasne, co jest prawdziwą podstawą zamieszkiwania posiadanej ziemi, warunkiem umiejętności życia we wspólnocie i wolności. Jest to trwanie w prawie Bożym, które w sposób właściwy porządkuje ludzkie sprawy, kształtując je w oparciu o Boga oraz w odniesieniu do Niego.
Benedykt XVI

Czy moje życie trwa w Bogu?