Posiadanie własnego kraju nie gwarantuje wolności

Samo posiadanie własnego kraju i państwa nie gwarantuje wolności, a może stać się wręcz dotkliwą niewolą. Całkowite odrzucenie prawa prowadzi też do utraty ziemi. To, że „służenie Bogu”, wolność prawidłowego oddawania czci Bogu, którą faraonowi przedstawia się jako jedyny powód wyjścia z Egiptu, faktycznie stanowi istotę tego wyjścia, można wyczytać z całego Pięcioksięgu.
Benedykt XVI

Czy czuję się wolny w swoim kraju?