Wolność a cześć Boża

Synaj pozostaje obecny na tej ziemi, a wymiar, w jakim rzeczywistość Synaju podlega utracie, to wymiar, w jakim naród niejako od wewnątrz traci swą ziemię — aż po wygnanie. Wolność ulega zniszczeniu zawsze wtedy, gdy Izrael odstępuje od prawej czci Bożej i odwraca się od Boga w stronę bożków, czyli mocy i wartości przynależących do świata. Wówczas lud Izraela może wprawdzie żyć na własnej ziemi, ale wciąż jakby pozostaje w Egipcie.
Benedykt XVI

Czy odwracając się od Boga czuję się wolny?