Sens wzięciu ziemi na własność

Cóż to jednak oznacza dla postawionego przez nas pytania o dwa cele Wyjścia, pytania, które jest ostatecznie pytaniem o istotę liturgii? Otóż widzimy teraz, że to, co wydarzyło się na górze Synaj podczas odpoczynku po wędrówce przez pustynię, nadaje sens wzięciu ziemi na własność. Synaj nie jest stacją pośrednią, rodzajem wytchnienia na drodze do właściwego celu, lecz niejako ofiarowuje on ziemię wewnętrzną, bez której niemożliwe byłoby zamieszkanie na ziemi zewnętrznej. Tylko dlatego ziemia jest darem dla Izraela, gdyż dzięki Przymierzu i zawartemu w nim Bożemu prawu stał się on narodem oraz otrzymał wspólną formę prawego życia.
Benedykt XVI

Ile dla mnie znaczą Boże przykazania?