Bóg z Jego kultem daje porządek prawny i życiowy.

Dla postawionego przez nas pytania istotne są trzy kwestie. Na Synaju lud otrzymuje nie tylko polecenia dotyczące kultu, lecz także całościowy porządek prawny i życiowy. Tym samym staje się narodem. Naród bez wspólnotowego porządku prawnego nie może istnieć. Zatraca się w anarchii, która jest parodią czy też zastąpieniem wolności przez bezprawie jednostki, które de facto jest tej jednostki niewolą.
Benedykt XVI

Czy chętnie oddaję cześć Bogu?