Życie prawe oddaje cześć Bogu.

„Albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga”, mówi św. Ireneusz, wyrażając dokładnie to, czym stało się spotkanie na pustynnej górze: ostatecznie samo życie człowieka, człowiek …