Uregulowanie formy kultu Boga.

Wędrujący Izrael po upływie trzech dni (jak zostało to zapowiedziane w rozmowie z faraonem) nie dowiaduje się jeszcze, jakiego rodzaju ofiary pragnie Bóg. Na pustynię Synaj lud przybywa „w trzecim …