Zasada wszelkiej liturgii.

Dochodzimy teraz do ostatniej refleksji. Człowiek nie może „zrobić” kultu sam; jeśli nie ukaże mu się Bóg, będzie działał w próżni. Gdy Mojżesz mówi do faraona: „nie wiemy, z czego …

Wolność a cześć Boża

Synaj pozostaje obecny na tej ziemi, a wymiar, w jakim rzeczywistość Synaju podlega utracie, to wymiar, w jakim naród niejako od wewnątrz traci swą ziemię — aż po wygnanie. Wolność …

Sens wzięciu ziemi na własność

Cóż to jednak oznacza dla postawionego przez nas pytania o dwa cele Wyjścia, pytania, które jest ostatecznie pytaniem o istotę liturgii? Otóż widzimy teraz, że to, co wydarzyło się na …

Bóg ma prawo do odpowiedzi człowieka

Dochodzimy tym samym do trzeciego stwierdzenia, kierującego nas ponownie do punktu wyjścia naszych rozważań, czyli do pytania o istotę kultu i liturgii: porządek ludzkich rzeczy, który nie zna Boga, pomniejsza …

Degradacja człowieka

Prawo nieugruntowane moralnie staje się bezprawiem. Moralność i prawo niepochodzące z odniesienia do Boga degradują człowieka, gdyż pozbawiają go jego najwyższej miary i potencjału. Odmawiają mu one odniesienia do tego, …

Kult, prawo i etos

Po drugie, w porządku Przymierza na górze Synaj te trzy aspekty: kult, prawo i etos — są ze sobą nierozerwalnie splecione. Na tym zasadza się wielkość, ale i ograniczenie tego …

Życie prawe oddaje cześć Bogu.

„Albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga”, mówi św. Ireneusz, wyrażając dokładnie to, czym stało się spotkanie na pustynnej górze: ostatecznie samo życie człowieka, człowiek …