Duch Święty

J15.25 Nienawidzili Mnie bez powodu. 26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 27 Ale wy …

Wierzyć?

Credo, ut intelligam – Wierzę, żeby zrozumieć. — Św. Anzelm z Canterbury Nie wierzyłbym, gdybym nie uznał, że rozsądnie jest wierzyć. — Św. Tomasz z Akwinu W Jezusie Chrystusie Bóg …

Jezus mówił w przypowieściach

Mt13.34-35 To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia …