Heretyk, Fałszywy Prorok

Człowiek o śmiałych, sprzecznych z powszechnie głoszonymi, poglądach. W przypadku Kościoła Katolickiego, człowiek o poglądach sprzecznych z dogmatami. Stwierdzenia sprzeczne z obowiązującą doktryną. 1J4.5 Oni są ze świata, dlatego mówią …