Bóg wybiera to, co małe i słabe

Każdy człowiek jest powołany przez Boga do świętości.

1Kor1. 26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
Mi5. 1 A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
Z ciebie mi wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu,
a pochodzenie Jego od początku,
od dni wieczności.
1Tm1. 15 Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.
Ef3. 8 Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa
Sdz15. 15 “Wybacz, Panie mój! – odpowiedział Mu – jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca”.
Jr1. 6 I rzekłem: “Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!”
Mt11. 25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: “Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
1Kor4. 7 Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał
Dawid 1Sm16. 1 Rzekł Pan do Samuela: “Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla” 11 “Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce” 12 Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. – Pan rzekł: “Wstań i namaść go, to ten”.

Prz8. 22 Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna,


Maryja Matka Boga
Bóg, – aby ukazać się ludziom w postaci nowej i pełnej, która zapoczątkowuje erę Odkupienia – nie wybrał na Swój tron gwiazdy na niebie ani też dworu kogoś potężnego. Nie chciał też skrzydeł aniołów, by na nich wesprzeć stopy. Zapragnął łona bez skazy. (PBCz K1 R1)

św Faustyna
Dziś wszedł Jezus do separatki w szacie jasnej, przepasany złotym pasem; wielki majestat bił od całej postaci Jego i powiedział: – córko Moja, czemuż się oddajesz myślom trwożliwym?– Odpowiedziałam: o Panie, Ty wiesz czemu. – I rzekł mi: – Czemu?– Dzieło to trwoży mnie, Ty wiesz, że jestem do spełnienia go niezdolna. I rzekł mi: Czemu?– Widzisz, jestem niezdrowa, nie mam wykształcenia, nie mam pieniędzy, jestem przepaścią nędzy, boję się obcować z ludźmi. Jezu, ja Ciebie tylko pragnę, Ty możesz mnie uwolnić od tego. – I powiedział mi Pan: Córko Moja, coś powiedziała prawdą jest. Jesteś bardzo nędzną i spodobało Mi się przeprowadzić dzieło miłosierdzia właśnie przez ciebie, krat jesteś nędzą samą. Nie bój się, nie pozostawię cię samą. Czyń w sprawie tej co możesz, Ja dokonam wszystkiego co ci nie dostawa, ty wiesz co jest w mocy twojej, to czyń. Spojrzał się Pan w głąb istoty mojej z wielką łaskawością, myślałam, że skonani pod tym wejrzeniem z radości. Znikł Pan, pozostała w duszy mojej radość, siła i moc do czynu, ale zdziwiłam się,
że Pan mnie nie chce zwolnić i nic nie zmienia co raz powiedział i pomimo tych wszystkich radości, zawsze jest cień boleści. Widzę, że miłość i boleść idą w parze.(Dz 881)

św. Ojciec Pio
W liście do o. Augustyna tak o. Pio pisał o szczególnym powołaniu, do którego wezwał go Jezus:
“On wybiera sobie dusze i wśród nich – bez jakiejkolwiek mojej zasługi – wybrał moją, aby Mu pomagała w tym ogromnym zadaniu dokonywania dzieła zbawienia ludzi.”

Vassula Ryden 10.01.87
– Vassulo, wybrałem ciebie, abyś to ty usłyszała Mój Głos, aby ukazać Moją przychylność wobec was wszystkich. Zechciałem podnieść cię z Nicości, aby ukazać ciału Moje działanie. Chociaż wielu zwróci się przeciw tobie i staną się twoimi przeciwnikami, nie zostaniesz wydana złu. Fałszywi świadkowie powstaną przeciw tobie, a wtedy – gdy w ich sercach gnieździć się będzie złośliwość – Ja wyleję na ciebie Moje błogosławieństwa. Nie pozostanę głuchy na twoje wołania, Moje dziecko. Mówiłem do ciebie, abyś otoczyła chwałą Mój Dom. Zapytałem cię, czy pragniesz pracować ze Mną, prawda?

Maria Bożego Miłosierdzia 13 listopad 2010
Ty, Moja córko byłaś wybrana od samego początku. Cały czas czynię cię mocniejszą. Jak myślisz, jaką będziesz za tydzień, rok, dwa lata? Wojownikiem, dzielnym aż do końca. Będziesz pracować ze Mną, aby oczyszczać dusze Moich
drogich dzieci, dla których żywię głębokie i pełne miłości współczucie.

Bóg wybiera to co małe i słabe w oczach świata, aby jeszcze bardziej zajaśniała Jego moc. Dopiero wtedy, gdy bardziej zaufamy Bogu niż sobie, łaska Boża może zadziałać w nas z całą swą siłą. Na tym właśnie polega wiara: w ciemno zaufać Bogu.
Wzrok Boga padł na Ciebie, abyś zaistniał i stał się Jego dzieckiem. Ciebie zapragnął, byś użyczył Mu nóg i rąk, oczu, uszu, języka, serca… Poczuj się tam gdzie jesteś zaszczycony Bożym wyborem.

Jaki ja byłem, a kim testem teraz?