Bóg wybiera to, co małe i słabe

Każdy człowiek jest powołany przez Boga do świętości. 1Kor1. 26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Bóg wybrał …