12 Styczeń 2014

 • Czy dokonuję podziałów, nieufności i nienawiści?
 • Ef 3.20-21 Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

  Tomasz a Kempis
  Gdy nadejdzie ranek, pomyśl, że nie doczekasz wieczora.

  Św. Augustyn
  Jeśli zaś owe ludzkie klęski dawne albo urojone tak są odgrywane, że widz się nimi nie smuci, to odchodzi on rozczarowany i krytykuje przedstawienie.


  Komentarze są zamknięte.