25 Grudzień 2013

Dlaczego Jezus miałby przekazywać jedno znaczenie Swojego Słowa jednej osobie, a inne znaczenie komuś innemu? Ap 3.7.11 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz …