23 Grudzień 2013

Czyż nie wiem, że Słowo Boga jest wieczne? 1 Krn 16.31 Niech cieszy się niebo i ziemia raduje. Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Św. ojciec Pio Niech [gwiazda] wiary …