8 Grudzień 2013

 • Czy pragnę poznać dowody Istnienia Jezusa?
 • Łk 10.16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.

  Św. ojciec Pio
  Bogu się służy tylko wówczas, kiedy Mu się służy tak, jak On chce

  Tomasz a Kempis
  Wznosili się swoim pragnieniem ku temu, co trwałe i niewidzialne, aby miłość do rzeczy widzialnych nie ściągnęła ich w dół.

  Św. Augustyn
  Na pewno bez wspólników nie zdecydowałbym się na ową kradzież, w której cieszyło mnie nie to, co ukradłem, lecz tylko to, że kradłem.


  Komentarze są zamknięte.