23 Wrzesień 2013

Czy jestem jednym z tych, którzy zmuszają innych do odejścia od Jezusa? Łk 16.10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej …