22 Wrzesień 2013

Czy idąc bardziej za Jezusem, tym bardziej jestem nękany przez tych, którzy chcą uciszyć Jego Głos? Rz 5.5 Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych …