18 Wrzesień 2013

Czy jestem niewolnikiem swoich potrzeb, polegających na zaspokojeniu wyłącznie własnych żądz i pragnień? 2Kor3.6 Bóg sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem …