15 Wrzesień 2013

Czy dbam o potrzeby innych, czy tylko o swoje? Kpł19.2 Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Św. ojciec Pio …