14 Wrzesień 2013

Czy modlę się za te dusze, które szukają tylko ubóstwienia? Ps115.2-3 Czemu mają mówić poganie: A gdzież jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce. Św. …