13 Wrzesień 2013

Kiedy stanę się tak pokorny jak ten, którego depczę? J8.51 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Św. ojciec Pio Duch ludzki bez …