30 Wrzesień 2013

Czy powstrzymuję Słowo Boże, które dziś do nas mówi? 1 P 2.24 Chrystus sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla …

29 Wrzesień 2013

Czy potępiam innych? Ps 84.2 Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Św. ojciec Pio Nie myśl, że kradniesz mi czas, ponieważ najlepiej wykorzystany czas to właśnie ten, który poświęcamy …

28 Wrzesień 2013

Czy gdy kocham Jezusa, jestem kierowany Jego Duchem Świętym? Rz 14.8 Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy …

27 Wrzesień 2013

Czy chcę być wywyższony, uprzywilejowany i wybrany przez świat, jako żyjący święty, ale nie wyrażający Prawdę i Ją wypaczam, by się wywyższyć? 1 Sm 2.6 To Pan daje śmierć i …

26 Wrzesień 2013

Czy Bóg mnie kocha, gdy nienawidzą mnie inni, za to, że idę bez ‘ale’ za Jego Głosem? Flp 3.7-8 To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa …

25 Wrzesień 2013

Czy jestem nienawidzony idąc za Jezusem, za Jego Nauczaniem? Ps 109.31 Pan stanął po prawicy biednego, aby go wybawić od sądzących jego życie. Św. ojciec Pio Jakże bardzo podobałoby się …

24 Wrzesień 2013

Czy fałszuję teologię, aby zagłuszyć głos Boga? Ps 18.32 Któż jest Bogiem prócz Pana? Lub któż jest Skałą prócz Boga naszego? Św. ojciec Pio Jednej rzeczy nie mogę absolutnie znieść, …

23 Wrzesień 2013

Czy jestem jednym z tych, którzy zmuszają innych do odejścia od Jezusa? Łk 16.10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej …

22 Wrzesień 2013

Czy idąc bardziej za Jezusem, tym bardziej jestem nękany przez tych, którzy chcą uciszyć Jego Głos? Rz 5.5 Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych …

21 Wrzesień 2013

Czy pyszniąc się swoimi zdolnościami spowodowałem rozprzestrzenianie się ateizmu? Ps 33.22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie! Św. ojciec Pio Powstań więc, o Panie, i …

20 Wrzesień 2013

Czy potępiam świat fałszywych bożków stworzonych przez ludzi, którzy nie pragną niczego innego poza władzą, bogactwem oraz możliwością wpływania na innych? Łk9.62 Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się …

19 Wrzesień 2013

Czy naśladuję i kopiuję styl życia „gwiazd”, przez co oddzielam się od Boga? Hi 9.2-3 Czy człowiek jest prawy przed Bogiem? Gdyby się ktoś z Nim prawował, nie odpowie raz …

18 Wrzesień 2013

Czy jestem niewolnikiem swoich potrzeb, polegających na zaspokojeniu wyłącznie własnych żądz i pragnień? 2Kor3.6 Bóg sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem …

17 Wrzesień 2013

Czy jestem niewolnikiem siebie samego? Łk18.22 Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną. Św. ojciec Pio Zapamiętaj to …

16 Wrzesień 2013

Czy czuję potrzebę nienasyconej publicznej adoracji? Prz19.17 Pożycza samemu Panu – kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi. Św. ojciec Pio Nie jesteśmy zobowiązani, do unikania faryzejskiego zgorszenia, …

15 Wrzesień 2013

Czy dbam o potrzeby innych, czy tylko o swoje? Kpł19.2 Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Św. ojciec Pio …