31 Sierpień 2013

Czy kiedy odczuwam Miłość, wtedy nie mam potrzeby szukania poparcia lub aprobaty od kogokolwiek? Prz16.18 Przed porażką – wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek. Św. ojciec Pio Trzymaj się zawsze mocno …