28 Sierpień 2013

Czy może obejmuję Miłość tak, jak pragnie, pełnym i otwartym sercem? Flp2.3 Niczego nie pragnijcie dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniajcie jedni drugich za wyżej …