27 Sierpień 2013

Czy ufam tylko trochę Miłości? Jon2.9 Czciciele próżnych marności opuszczają Łaskawego dla nich. Św. ojciec Pio Pokora jest prawdą, a prawda jest pokorą Tomasz a Kempis Inne potrzebne są w …