26 Sierpień 2013

Czy ufam tylko trochę Miłości? 1Tym2.5 Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Św. ojciec Pio Miłość własna – córka pychy -jest złośliwsza od …