25 Sierpień 2013

Czy znam swoje powołanie do krzewienia Miłości? Prw7.9 Uznaj, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i …