22 Sierpień 2013

Czy zmylił mnie już ktoś, kto przez swoje święte zachowanie, okazał się niewolnikiem szatana? Kol3.16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z (całym swym) bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i …