20 Sierpień 2013

Czy moja miłość, umie w pełni zrozumieć, jak przebiegły jest szatan? Kol2.6 Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie. Św. ojciec Pio Co ja …