17 Sierpień 2013

Czy moja wolna wola jest moją własnością? Pwt26.10-11 Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu, i …