16 Sierpień 2013

Czy Miłość może zmusić mnie do kochania Boga? Łk16.13 Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a …