15 Sierpień 2013

Czy Miłość może zmusić mnie do pozostania Jej wiernym? Wj32.26 Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! Św. ojciec Pio Pokora i miłość …