12 Sierpień 2013

Czy jestem wyznawcą Miłości i chcę, aby zabrała mnie do Swojego Schronienia pokoju i bezpieczeństwa? Jr10.10 Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Gdy się gniewa, …