11 Sierpień 2013

Czy troska o zaspokajanie potrzeb człowieka wydaje się działalnością dobroczynną, to jednak stawianie potrzeb człowieka na pierwszym miejscu czyż w żaden sposób nie może stanowić namiastki Boga? Prz8.13 Bojaźnią Pańską …