7 Sierpień 2013

Czy jeśli powiem, że chcę położyć kres ubóstwu, bezrobociu i innym nieszczęściom, jak niewielu pomyśli, że przemawiam w imię miłości własnej? Kpł 25.14 Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo …