6 Sierpień 2013

Czy kiedy głosi się doniosłość – dóbr ziemskich w życiu człowieka za wszelką cenę, aby zapobiec cierpieniu lub ubóstwu, łatwo jest przyjąć, że jest to forma miłości do bliźniego? J3.36 …