3 Sierpień 2013

Czy człowiek żyjący w Miłości, wywyższa się w swoich oczach? Iz49.15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja …