2 Sierpień 2013

Czy z Miłością szukam przyczyny, aby uzasadnić swoje istnienie? Hbr4.1 Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej …