1 Sierpień 2013

Czy intensywnie się modlę, by odwrócić szkody poczynione w duszach z powodu wzrostu ateizmu? Mt13.45 Podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, …