31 Sierpień 2013

Czy kiedy odczuwam Miłość, wtedy nie mam potrzeby szukania poparcia lub aprobaty od kogokolwiek? Prz16.18 Przed porażką – wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek. Św. ojciec Pio Trzymaj się zawsze mocno …

30 Sierpień 2013

Czy Miłość woła do mnie przez moje serce i przyciąga do Siebie moją duszę? Ps139.1-2 Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje …

29 Sierpień 2013

Czy Miłość próbuje się odwoływać do mojej inteligencji? Ps119.77 Niech zaznam Twojej litości, abym żył, bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą. Św. ojciec Pio Poddanie się nie oznacza, że się …

28 Sierpień 2013

Czy może obejmuję Miłość tak, jak pragnie, pełnym i otwartym sercem? Flp2.3 Niczego nie pragnijcie dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniajcie jedni drugich za wyżej …

27 Sierpień 2013

Czy ufam tylko trochę Miłości? Jon2.9 Czciciele próżnych marności opuszczają Łaskawego dla nich. Św. ojciec Pio Pokora jest prawdą, a prawda jest pokorą Tomasz a Kempis Inne potrzebne są w …

26 Sierpień 2013

Czy ufam tylko trochę Miłości? 1Tym2.5 Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Św. ojciec Pio Miłość własna – córka pychy -jest złośliwsza od …

25 Sierpień 2013

Czy znam swoje powołanie do krzewienia Miłości? Prw7.9 Uznaj, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i …

24 Sierpień 2013

Czy kiedy jestem wierny Bogu we wszystkim, co zostało dane światu przez Jezusa Chrystusa, będę żył. Iz42.16 Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają, …

23 Sierpień 2013

Czy wiem, że kiedy oddam hołd bestii, zostanę przez niego skażony i z czasem stanę się jego niewolnikiem? Jer32.39 Dam im jedno serce i jedną zasadę postępowania, by się Mnie …

22 Sierpień 2013

Czy zmylił mnie już ktoś, kto przez swoje święte zachowanie, okazał się niewolnikiem szatana? Kol3.16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z (całym swym) bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i …

21 Sierpień 2013

Czy kiedy atakuje szatan, to nie robi złego wrażenia, ale jest bardzo atrakcyjny, zabawny, wiarygodny i przekonujący, kiedy stosuje swoje grzeszne taktyki wobec mnie, po to bym przyjął jego oszustwa? …

20 Sierpień 2013

Czy moja miłość, umie w pełni zrozumieć, jak przebiegły jest szatan? Kol2.6 Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie. Św. ojciec Pio Co ja …

19 Sierpień 2013

Czy kocham wszystkich niezależnie od rasy, wyznania czy narodu? Rdz35.2 Usuńcie spośród was wizerunki obcych bogów, jakie macie; oczyśćcie się i zmieńcie szaty. Św. ojciec Pio Powinieneś raczej upokarzać się …

18 Sierpień 2013

Czy poprosiłem, aby mnie prowadziła Miłość i otworzyła mi oczy na Prawdę? Kol2.7 Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was …

17 Sierpień 2013

Czy moja wolna wola jest moją własnością? Pwt26.10-11 Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu, i …

16 Sierpień 2013

Czy Miłość może zmusić mnie do kochania Boga? Łk16.13 Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a …