23 Lipiec 2013

Czy moja Miłość jest cierpieniem z powodu drwin, jakie mnie spotykają, kiedy podążam Drogą za Jezusem, niosąc Jego Krzyż? Czy w odpowiednim czasie zrozumiem dlaczego tak musi być? Mt28.19-20 Idźcie …