25 Czerwiec 2013

 • Czy jeśli przerwę pogoń za bogactwem, moje serce stanie się czystsze?
 • Łk11.10 Każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

  Św. ojciec Pio
  Uczestnicząc we Mszy świętej odnawiaj twoją wiarę i rozważaj, czym jest ta Żertwa Ofiarna, która ofiaruje się za ciebie Bożej sprawiedliwości, aby ją uśmierzyć i przebłagać
  Kiedy jesteś zdrowy, uczestnicz we Mszy świętej. Gdy natomiast jesteś chory, odmów odprawiane w czasie niej modlitwy

  Tomasz a Kempis
  Innych chcielibyśmy utrzymać w ryzach, ale sami nie znosimy przymusów.

  Św. Augustyn
  Wprawdzie i oni korzystali z radości zabawy, ale pomimo to kazali sobie za nią płacić.


  Komentarze są zamknięte.