7 Czerwiec 2013

Czy kiedy pozwalam, aby nienawiść zatwardziła moją duszę, czuję, że oddalam się od Jezusa i będę głęboko wstrząśnięty w mojej duszy? Łk3.13 Jan Chrzciciel powiedział celnikom: Nie pobierajcie nic więcej …