15 Maj 2013

Czy Miłość jest Miłosierna dla młodych nie uznających Boga? Ps92.5 Rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich. Św. ojciec Pio Także my, na nowo zrodzeni w Świętym …

14 Maj 2013

Jaka powinna być Miłość, do młodych ludzi, każdego narodu, koloru skóry i wyznania, którzy nie uznają Jezusa? Łk19.37-38 Jezus zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów …

13 Maj 2013

Czy okazuję Miłość i Szacunek dla życia innych? Kol2.13 I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego (grzesznego) ciała, razem z Jezusem przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki. …

12 Maj 2013

Czy Miłość milczy gdy ją atakują i rzucają na nią obelgi? Ps18.47 Niech żyje Pan! Moja Skała niech będzie błogosławiona! Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca. Św. ojciec Pio Przypomnij …

11 Maj 2013

Czy miłość własna obraża Boga? Iz49.13 Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Św. ojciec Pio Niech …

10 Maj 2013

Czy gorliwie i z prostotą szukam wyłącznie Miłości Prawdziwej, Bożej? 1Tes5.18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Św. ojciec Pio Nie bądźcie …

9 Maj 2013

Czy to Miłość podpowiada mi, żeby powiedzieć, że jestem lepszy od innych w oczach Boga, jeśli chodzi o interpretację Jego Świętego Słowa? Dz11.23 Gdy Barnaba przybył i zobaczył działanie łaski …

8 Maj 2013

Czy to Miłość likwiduje prawdę? Ps119.41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy. Św. ojciec Pio Natura ludzka upomina się o swoją część. Maryja, Matka …

7 Maj 2013

Czy niszcząc inne ludzkie życie, oczekuję życia w Miłości Bożej? Iz35.4 Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg. Św. ojciec Pio O Maryjo! Najsłodsza Matko kapłanów, Pośredniczko i …

6 Maj 2013

Czy Miłość może akceptować zabijanie niewinnych, nienarodzonych, a poczętych w Bogu Dzieci Bożych? Mt5.5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Św. ojciec Pio Jeżeli Pan Jezus ukazuje ci …

5 Maj 2013

Czy niszczę inne ludzkie życie, stworzone z Miłości Boga Stworzyciela? Pwt32.4 On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy …

5 maja Żywot świętej Moniki, Wdowy

(Żyła około roku Pańskiego 369) Przedziwnym wzorem i wspaniałą pośredniczką u Boga dla niewiast i matek, które za mężów i dzieci ciężkich cierpień doznają, jest święta Monika. Rodem była z …

4 Maj 2013

Czy mówię z Miłością od serca, aby przyciągnąć innych ku Bogu? J12.26 Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. …

4 maja. Żywot świętego Floriana, Męczennika

(Żył około roku Pańskiego 280) Na wielu domach katolickich widzimy wyobrażenie rycerza rzymskiego, gaszącego płonący dom. Obrazy te przedstawiają świętego Floriana, patrona broniącego od pożarów i nieurodzajów. Urodził się święty …

3 Maj 2013

Czy Miłość akceptuje moje postępowanie? Rz8.18 Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Św. ojciec Pio Piękna Matuchno! Matko droga! …

2 Maj 2013

Czy Miłość potrzebuje obrony w czasie ataku obłudnych pomówień? Ps18.31 Bóg – Jego droga jest nieskalana, słowo Pana w ogniu wypróbowane; On tarczą dla wszystkich, którzy doń się chronią. Św. …